Udstillingsdesign

 

I Rebildcentret har jeg været med til at arrangereen række udstillinger.
Scroll ned for at se fotografier og grafisk materiale fra de enkelte udstillinger.
Læs også om mine arbejdsopgaver i forbindelse med udstillingerne.

KLIMAKUNST

 

Udstillingen KLIMAKUNST samlede 16 anerkendte nordiske,
nationale og helt lokale kunstnere og digteres arbejde med emnet klima.
Med opfindsomhed, følsomhed og humor gjorde udstillerne
den globale udfording nærværende, hver på deres måde. 

Jeg havde hovedansvaret for udstillingen, indgik samarbejdsaftaler med kunstnerne,
udførte selv en installation i kalkminen, indhentede økonomisk støtte, koraterede udstillingen,
stod for annonce- og pressarbejdet og udførte alt grafisk arbejde.

 

BILLEDER FRA UDSTILLINGEN

KATALOG

ARTIKLER OM UDSTILLINGEN

PORTRÆT AF ØRNEBJERG

 

Udstilling kombinerer fortællingen om kunstnerkolonien Ørnebjerg ved Rebild Bakker
med værker af de kunstnere, som kom på Ørnebjerg i perioden fra 1951 til 1945. 
Jeg var hovedansvarlig for udstillingen, udvalgete værker, indrettede udstillingslokalet og udførte den grafiske
opsætning af plancher, hvis fortællinger blev skrevet i samarbejde med forfatter Helge Qvistorff. 
Desuden stod jeg for markedsføring og presse.

BILLEDER FRA UDSTILLINGEN

UDSTILLINGSPLANCHER

ARTIKLER OM UDSTILLINGEN

NYE HORISONTER

 

Udstilling sætter fokus på ind- og udvandring under den store udvandringbølge mellem 1850 og 1920 samt på indvandring til Himmerland i dag.
Jeg planlage og opsatte udstillingen sammen med Lars Rigborg, udførte grafisk opsætning af plancher og andet udstillingsmateriale, assisterede ved videointerviews og udviklede projektet #IndvandrerHimmerland.

BILLEDER FRA UDSTILLINGEN

UDSTILLINGSPLANCHER OG GRAFISK MATERIALE

ARTIKLER OM UDSTILLINGEN